B

B

diumenge, 24 de novembre de 2013

PRIMER TRAM DE LA MURALLA SUD-EST DE BARCINO (CARRER DEL SOTS-TINENT NAVARRO)  

 

 
Després de la visita realitzada al Temple d’August, retornem ara al carrer del Sots-tinent Navarro on es pot apreciar un llarg tram de muralla, amb sis torres entre la Plaça de l’Àngel i el carrer Baixada de Caçador. També podem veure elements arquitectònics integrats a la muralla.
Aquesta part de la muralla, que s’inicia al carrer Tapineria, continua pel carrer del Sots-tinent Navarro i finalitza a la Plaça dels Traginers, és la millor conservada i que ens mostra en tota la seva magnitud i grandesa, la muralla del segle IV de Barcino.El mur està format de carreus d’opus quadratum en la seva part baixa fins al pas de ronda, i la part alta estava feta d’opus vittatum. Per a la seva construcció es van reutilitzar elements i materials d’anteriors edificacions, com es pot veure tant l’interior com l’exterior, escultures, pedestals, làpides, etc.


diumenge, 3 de novembre de 2013

TEMPLE D'AUGUST DE BARCINO


 
La intensa urbanització de la Ciutat Vella fa que siguin escassos les restes romanes que s'han pogut conservar. El més notable, per la seva monumentalitat i importància, és el temple del carrer Paradís, que es troba a la seu del Centre Excursionista de Catalunya.

Es tractava del temple principal de Barcino, situat a la zona del fòrum i en la cúspide del Mons Taber. El que avui contemplem es redueix a quatre grans columnes, una part de l'arquitrau que les unia i el podi sobre el qual s'alçaven.

Va ser un edifici majestuós de planta rectangular, corinti, perípter i hexàsil, construït en el moment fundacional de la colònia al final del segle I abans de la nostra era. Mesurava 35 m de longitud per 17,5 d'amplada. Tenia sis columnes en el seu front i onze pel lateral amb dues columnes in antis (formant vestíbul). Va ser construït amb pedra de Montjuïc, recoberta amb un arrebossat que imitava al marbre. Amb tota probabilitat estava dedicat al culte imperial, és a dir a la persona de l'emperador (que en el moment de la seva construcció era August). Durant un temps va ser interpretat erròniament com a "temple d'Hèrcules" o fins i tot "tomba de Ataulf".

Les columnes estan coronades per capitells d'estil corinti. Les tres que formen angles es troben en el seu lloc original, la quarta ha estat traslladada en diverses ocasions i durant una època es trobava a la plaça del Rei.